AT CONSULT KS staršího dorostu U 19
 

aktuální tabulku najdete na www.khfotbal.cz