Složení výboru zvoleného na valné hromadě dne 18. 6. 2016.

Složení výboru:

Čepela Petr - předseda
Hlavsová Eva - jednatel/sekretář
Roubal Zdeněk - pokladník
Hlavsa Václav, Horký David, Slezák Miroslav, Syrůček Petr - členové
Ing. Sotona Milan - účetnictví


Sekretář:

Eva Hlavsová
Osvobození 188, 51771 České Meziříčí
Mobil: 608 072 395
email: fotbalcm@seznam.cz
bankovní spojení: ČSOB, pob. Dobruška, č.ú. 107350641/0300
www.fotbalcm.cz