Hráčské příspěvky pro rok 2022

Hráčské příspěvky FC České Meziříčí se nově platí na bankovní účet č. 304101740/0300. Do textu pro příjemce uveďte prosím jméno hráče a ročník narození. Výši příspěvků schválil VV FC dne 23.11.2021 pro kalendářní rok 2022 ve výši 2000,- za hráče. Splatnost je do konce dubna. V případě dvou nebo tří sourozenců se platí dohromady 3000,-.