Po dobu trvání nouzového stavu jsou tréninky zrušeny

12.03.2020 14:39